Aktywacja 7 letniej ochrony gwarancyjnej

Aby aktywować 7 letnią ochronę gwarancyjną należy założyć konto na stronie www.7years.kamoka.pl, a następnie zarejestrować na nim zakupiony produkt poprzez wypełnienie formularza poniższymi danymi:
  • nr katalogowy części KAMOKA,
  • numer partii/data produkcji,
  • dane dystrybutora/sklepu, u którego produkt został zakupiony (nazwa, adres, państwo, telefon kontaktowy), nip
  • data zakupu
  • kopia dokumentu potwierdzającego zakup ( faktura, paragon),
  • dane warsztatu, w którym produkt został zainstalowany oraz kopia dokumentu zakupu za wykonaną usługę.
  • potwierdzenie akceptacji Ogólnych Warunków Rozszerzonej Gwarancji 7 lat (OWGR7)
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu się z prawami związanymi z przetwarzaniem tych danych osobowych, w tym o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • następnie należy daną część serwisować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Ogólnych Warunkach Rozszerzonej Gwarancji 7 lat oraz w instrukcjach produktowych.